Wat is een vrijwilliger in vzw Saigen en haar conventionele organen

Dit zijn medewerkers die zich belangloos inzetten voor onze vzw.

Mensen die hun hart op de juiste plaats hebben.

Zij staan achter de fylosofie, de doelstellingen en het begrip Saigen.

Zij weten wat discretie en kunnen daar naar handelen.

Niet het eigen belang primeert maar het algemeen belang.

Hun inzet is enorm groot en ze hebben geen enkel probleem wat hun taak

is of zou kunnen worden (mits overleg natuurlijk)

Kortom een vrijwilliger staat ten dienste van onze mensen groep vzw Saigen.

 

Wat mag een vrijwilliger verwachten van onze vzw en wat verwachten wij van hen.

 

Zij worden gratis verzekerd bij activiteiten georganiseerd in opdracht van vzw Saigen en haar conventionele organen.

Hebben beperkte aansprakelijkheid in kader van en tijdens hun opdracht als zij zich gedragen als "een goede

huisvader/moeder" zoals de verschillende wetgevingen voorschrijven.

Worden gebriefd over hun taak tijdens een georganiseerde activiteit. Zij leggen ook hun verantwoording af aan

het Dagelijks bestuur vzw Saigen.

Hebben altijd een adviserende stem, dit via de RVM voorzitter en hun respectieve voorzitters van het conventioneel

orgaan waar zij toe behoren.

Naarmate de mogelijkheid organiseerd vzw Saigen jaarlijks een vrijwilliger bijeenkosmt zoals bv mosselsoupé.

Vzw Saigen bied hun jaarlijks een gratis receptie aan waar ze ook hun iedeeën kunnen uiteenzetten aan het

bestuursorgaan.

 NOG NIET OVERTUIGT? BEKIJK DEZE  ONTHAAL BROCHURE VRIJWILLIGER VZW SAIGEN

 

contacteer ons door dit formulier in te vullen aub